I forrige uke fikk vi presentert omdømmevinnerne i 2017. Vi gratulerer Freia, som fikk prisen som årets omdømmevinner, DNB for årets klatrer, og Stormberg for stayer-prisen.

Myke verdier veier tyngst

Omdømmemålingen vurderer selskaper i sju kategorier. De tre kategoriene som folket mener er viktigst er kvalitet på produktet eller tjenesten, samfunnsansvar og etikk. De myke verdiene henger altså høyt for forbrukerne, og vi forventer at selskaper opptrer ansvarlig mot mennesker og miljø.

Bærekraftige produkter

Felles for mange av selskapene som er representert på målingen er at de selger produkter. Sjokoladeprodusenten Freia forsøker (ironisk nok) å begrense sukkerinntaket til folk ved å tilby nye og sunnere produkter, som for eksempel nye kvikk lunsj mørk, eller å tilby mindre forpakninger slik at folk ikke spiser for mye. Stormberg er kjent for å rekruttere 25 prosent av arbeidstokken fra folk som har stått utenfor arbeidslivet. I tillegg har de produksjon i Kina, og jobber kontinuerlig for å sikre at arbeiderne der jobber under gode forhold og med god lønn.

Det kan være lettere å vurdere selskaper som leverer produkter, men hva med oss som leverer kommunikasjonstjenester. Hvordan kan vi sikre at tjenestene vi leverer er bærekraftige og ikke bare til det beste for kunden, men også for samfunnet?

Etisk kommunikasjon

For oss har dette vært viktig helt fra starten av. Da vi etablerte Retorikkbyrået var det mye negativ omtale av kommunikasjonsbransjen. Det var avisartikler om folk som gikk fra stortinget til lukrative stillinger i PR-bransjen, saker der kommunikasjonsbransjen var leid inn for å tildekke heller enn å avdekke. På bakgrunn av dette satte vi oss noen mål for arbeidet vårt:

  • Våre tjenester skal styrke demokratiet

Våre tjenester skal sikre forståelse og styrke dialogen mellom det offentlige og publikum, mellom organisasjoner, og mellom folk og organisasjoner.

  • Åpenhet og ærlighet

Vi skal tørre å utfordre kundene våre om å være åpne, og oppfordre til å dokumentere påstander de kommer med.

Språk er makt. Derfor er det viktig at vi som lever av å selge kommunikasjonstjenester er bevisst dette, og at vi jobber under tydelige etiske retningslinjer. Det betyr også at vi må ha guts nok til å tenke langsiktig, og i noen tilfeller på bekostning av kortsiktig inntjening. Og det er det verdt!

Please follow and like us: