Dette retoriske grepet går på å karakterisere en person ved å innføre han som talende, enten i form av en enetale eller i dialogform og brukes om enhver beskrivelse av en persons gode eller dårlige åndelige eller moralske egenskaper. Det er nettopp dette grepet NOAS tar i bruk i sin kampanje: ”Gratulerer med dagen”, hvor det er staten Norge og de påstått rådende moralske holdningene rundt asylsøkere som blir personifisert og karakterisert.

Fra logos til patos

NOAS personifiserer staten, og setter argumentene for å returnere asylsøkere i en bursdagstale-kontekst. Dette bidrar til en kraftfull dreining fra logos til patos, og slik argumenterer de for at returnering av asylsøkere ikke bare handler om tall og penger, men om mennesker og følelser.

Her kan du se Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne i en av kampanjefilmene.

Please follow and like us:

Det er kanskje ikke noe som sitter så langt inne som det å innrømme at vi har tatt feil. Samtidig er det et sunnhetstegn når vi tør å gjøre det. Å forandre standpunkt viser at man er villig til å lytte til omgivelsene, og til et samfunn i konstant endring. Det er et tegn på intelligent liv.

Politikere er kjente for å vri seg unna når de blir konfrontert med endring av standpunkt. I aftenposten sist fredag innrømmer derimot Kulturminister Linda Hofstad Helleland at hun tok feil om den omstridte fedrekvoten. Selv om det kan føles som et personlig nederlag å innrømme å ha tatt feil kan det likevel styrke din etos, altså din troverdighet, fordi det viser at du setter saken over deg selv.

Please follow and like us:

Har du opplevd at folk snakker over hodet ditt på jobben? Kanskje er det en klikk på arbeidsplassen som bevisst prøver å fryse deg ut ved å usynliggjøre deg?  Eller har du opplevd at noen har lansert din idé som sin egen? I så fall har du blitt utsatt for hersketeknikken som går på å marginalisere og usynliggjøre. Kanskje blir det gjort fordi du er ”ung og uerfaren” eller ”gammel og utdatert”.

Uansett årsak, den eneste medisinen mot denne typen hersketeknikker å bryte stillheten. Fortell dem hvordan det oppleves for deg, og du har makt til å bryte mønsteret. Husk at stillhet bare bevarer konflikt.

Please follow and like us:

Har du opplevd at noen, i en opphetet diskusjon, har sagt: ”Du er så søt når du er sint”? Eller kanskje du kan huske å ha sagt det selv? Denne typen utsagn er en velkjent og velbrukt hersketeknikk som går på å latterliggjøre motparten. Dette brukes selvfølgelig bevisst, men også ubevisst. Den beste måten å forsvare seg mot denne typen hersketeknikker er derfor å gjøre dem oppmerksom på hva de akkurat gjorde!

Visste du forresten at hersketeknikker er et fenomen som oppstod med den norske psykologen og filosofen, Ingjald Nilssen? Han beskrev ni typer hersketeknikker, som i senere tid har blitt redusert til fem gjennom sosialpsykologen Berit Ås sitt arbeid.

Please follow and like us: