Tenk deg at du er i et selskap eller på en messe og skal presentere deg selv eller virksomheten din. Du er bevisst på kroppsholdningen, håndtrykket og ikke minst språket og ønsker å gjøre et godt inntrykk på de du møter. Vi er ofte bevisst på språket vårt i sosiale  sammenhenger når målet er gjøre et godt inntrykk på samtalepartneren, bygge gode relasjoner og kanskje få henne til å kjøpe idéen, produktene eller tjenestene våre. Men, hvordan står det egentlig til med vår digitale kroppsholdning og håndtrykk?

I vår digitale hverdag foregår det meste av kommunikasjonen med det offentlige, organisasjoner og bedrifter gjennom tekster i ulike kanaler. Det er gjennom tekster at folk og institusjon møtes, og det er gjennom tekstene at du virkelig har muligheten til bygge gode og langsiktige relasjoner. Gode tekster er tekster som overbeviser, skaper tillit og får oss til å engasjere oss eller kjøpe et produkt. Et slapt digitalt håndtrykk gir like dårlig inntrykk som et slapt fysisk håndtrykk i en sosial setting. Så derfor:

  • Sett mottaker i sentrum – hvem skriver du til?
  • Analyser mottakers behov – er det samsvar mellom det du forteller og mottakerens behov?
  • Hvilket inntrykk etterlater teksten av deg? Sørg for at teksten gjenspeiler det du eller bedriften ønsker å være, og at verdier og visjon gjennomsyrer teksten. Slik framstår kommunikasjonen mer enhetlig og konsistent – og mer overbevisende!
Please follow and like us: