Vi påvirker!

Vi påvirker!

Vi påvirker!

Våre tjenester

Vi mener at retoriske ferdigheter er grunnleggende for godt samarbeid, og for å lykkes både på jobben og sosialt. Retorikken gjør oss til bedre lyttere, bedre talere og bedre samtalepartnere. For oss som enkeltmennesker er retorikken en forutsetting for å få til det vi vil. For bedrifter er retorikk en forutsetning for å få til gode arbeidsmiljø og skapende samarbeid.

Derfor tilbyr vi kurs, workshops og retorisk trening til bedrifter, grupper og enkeltpersoner. Vi vil spre retoriske ferdigheter og skape konstruktive samtaler.

Vi jobber også med tekst på alle nivåer – fra språkvask, via tekstproduksjon til strategiarbeid.

Hva er retorikk?

Retorikk er kunsten å påvirke. Det er kunsten å argumentere slik at andre begynner å mene det samme som deg og gjør det du vil at de skal gjøre. Alt samarbeid er avhengig av at vi på et eller annet nivå er enige om noe – om ikke annet må vi være enige om at vi kan samarbeide på tross av uenighet. Derfor er vi helt avhengige av retorikken, enten vi skal samarbeide på jobb, i politikken, på fritida.

Retorikk er en ferdighet. Noen få har et medfødt retorisk talent. Noen har det ikke.  Enten du er et talent eller ikke, vil trening og øvelse alltid kunne gjøre deg bedre. Det er det vi i Retorikkbyrået driver med – vi er et slags treningssenter for retoriske ferdigheter.

Retorikerne

Marianne Hafstad

Marianne Hafstad

Byråleder og retoriker

94897864

marianne@retorikkbyraet.no

Ida Seljeseth

Ida Seljeseth

Retoriker

92047828

Ida@retorikkbyraet.no

Ellen Morgenstierne

Ellen Morgenstierne

Kommunikasjonsrådgiver/tekstforfatter

98894439

Ellen@retorikkbyraet.no

Ta en retorikkprat med oss!

Send oss en epost på post@retorikkbyraet.no eller kontakt en av våre rådgivere personlig. Vi er selvsagt tilgjengelig på både e-post og telefon. I tillegg blir vi glad for besøk på kontoret – det er bare å ta turen innom for en kaffe og litt retorikksnakk.

Retorikkbyrået AS

Avdeling Oslo:
Scheiwgaardsgete 34c
0191 Oslo

Avdeling Tønsberg:
Tollbodgaten 22
3111 Tønsberg

Org.nr 915871070