Når vi skal overbevise må vi argumentere. Det holder gjerne ikke å bare vinne diskusjonen, du må også overbevise om at du har rett. Et argument består av tre hoveddeler; en påstand, et belegg og en hjemmel. Påstanden er det du forsøker å overbevise noen om. For eksempel kan du påstå at alle som kan bør ha hjemmekontor. Belegget er begrunnelsen for påstanden, og svarer på hvorfor: Alle som kan bør ha hjemmekontor fordi det reduserer smittefaren for koronavirus. En hjemmel det som binder påstanden og belegget sammen. Du kan for eksempel si at «alle som kan bør ha hjemmekontor fordi det reduserer smittefaren for koronavirus, og vi vil at så få som mulig skal bli syke og potensielt dø». Sammenhengen mellom påstanden og belegget virker logisk. Noe av det som er spennende med et retorisk argument, er at man sjelden sier alle de tre hoveddelene. Ofte lar man publikum tenke seg til sammenhengen selv. Man sier for eksempel: Vi har ingen å miste! Dette er et belegg for påstanden «Vi må sørge for at så få som mulig blir smittet». Hjemmelen som binder disse sammen, er at «mange kan bli syke dersom vi ikke følger myndighetenes retningslinjer om smittevern». 

 

 

 

Når du ikke gjennom med argumentet ditt? Det er ikke alltid de beste argumentene vinner frem. Det er heller ikke alltid du har det beste argumentet, selv om du synes det selv.

Please follow and like us: