Det å løfte fram konsekvensene av en handling er en vanlig utgangspunkt for å fraråde, anklage, forsvare, rose eller kritisere. Vi sier for eksempel at “du burde servere vegetarisk, julemat for det er bra for klima” eller “du burde tro på Gud og Jesus, for da kommer du til himmelen”. Vi sier “det var et godt valg av gave, for hun blei så glad for den” eller “du burde ikke ha lagt opp til to juletrefester samme dag, for det blei så hektisk”.

Aristoteles påpeker at en og samme ting godt kan ha både positive og negative konsekvenser. Han skriver:

“For eksempel kan utdannelse både medføre det negative at man blir misunnet, men også det positive at man blir vis. Altså bør man ikke søke utdannelse, for man bør ikke bli misunnet, eller man bør søke utdannelse for man bør være vis”.

Please follow and like us: