At fem av ambulanseflyene som Babcock drifter til ambulansetjensten i nord står på bakken, er katastrofalt uavhengig av årsakene. Babcock kan forklare årsakene til at det har blitt sånn, men resultatet forblir det samme: det kan få katastrofale konsekvenser for regionen.

Og for de britene som av ulike årsaker ikke stemte ved valget i går, og som ble rystet av valgresultatet. Det spiller ingen rolle hvor gode grunner de hadde for å unnlate å stemme; resultatet forblir det samme.

Så håper vi inderlige at ambulanseflyene kommer i drift snarest, slik at liv ikke går tapt.

Please follow and like us: