Skal du gå for importert gran, furu, edelgran, norsk fjellgran – eller plast?
Når vi bestemmer oss for det ene eller det andre så ligger det som oftest en rekke resonnementer bak, hvor vi ser på fordeler og ulemper med de ulike typene. 

De som går for norsk fjellgran gjør kanskje det fordi ønsker et tre som er kortreist, og kanskje til og med hugge det selv. De bryr seg heller ikke om at den har lett for å slippe nålene fordi treet skal ikke stå fryktelig lenge og dessuten skal de stort sett være hjemme, så den får rikelig med vann. 

Andre er har sett seg lei på å jakte på jultre, for så å ende opp med et tre som bringer skam på hele familien og hvor barna knapt tør å ta med folk hjem – det er jo altfor ujevnt og pistrete. Klok av skade har de valgt å investere i et plasttre. Fordelen er jo at det holder seg like fint jula gjennom, år etter år. Ulempen er selvfølgelig at du mister den gode lukta fra treet, men fordelene veier fortsatt tyngre.

Please follow and like us: