Vi tror ofte det som oppleves sannsynlig og troverdig. Denne toposen bygger på at vi tror ting skjer selv om de er usannynlige, “Jeg ville aldri trodd på dette dersom det faktisk ikke var tilfelle”. Når vi forteller noe på denne måten får vi også noe til å virke mer troverdig, fordi vi selv poengterer det usannsynlige ved hele greia.

Please follow and like us: