Susanne Sundfør på By:larm 2006

Susanne Sundførs tale fra Spellemannsprisen i 2007 blir kanskje stående som den korteste og minst takkete takketalen i Spellemannsprisens historie.

Strengt tatt kvalifiserer den kanskje ikke som en tale, all den tid den kun består av en setning. Mediedekningen i ettertid var også sterk kritisk. Dagbladet skrev blant annet dette:

«Sur og forulempet mottok Susanne Sundfør Spellemannprisen for Årets kvinnelige artist. Det kledde henne dårlig – og sutringen var ufortjent mot musikkbransjen.»

Hvis vi imidlertid ser talen i kontekst, ser vi at den også er et svar på prisutdelernes småliggjørende introduksjon i forkant. Sundførs tale er kanskje ingen tradisjonell tale, men den er en talende takketale. Som motsvar fungerer den godt.

Please follow and like us: