Martin Luther Kings ”I have a dream” er kanskje en av historiens mest ikoniske taler. Selve frasen ”I have a dream” hadde vært utgangspunktet for mange av pastor Kings prekener i årene før, og var således en kjent figur. På en måte er selve frasen en oppsummering av Kings måte å kjempe mot rasismen på: Han ville mane fram det gode heller enn å dvele ved det onde.

I sin samtid ble han utsatt for massiv kritikk både fra mer militante menneskerettighetsbevegelser og fra dem som var forkjempere for fortsatt segregering. Så ble også King brutalt henrettet. Ordene lever likevel videre, både som referanse til en pågående kamp og som ramme for nye kamper for rettferdighet og likestilling.

 

Please follow and like us: