Vi var slettes ikke alene om å ane ugler i mosen etter Telenor-ledelsens pressekonferanse i forbindelse med Berit Svendsens avgang i september. Det er åpenbart noe som lugger når det er såpass stor avstand mellom måten konsernsjefen rosemaler forholdet til Svendsen på, og det som tyter og lekker ut til pressen. Det er rett og slett ikke troverdig.

Brekke og Wærsted bedyrer at de har strukket seg langt for å få Svendsen med seg videre, uten at vi helt tror på dem. Den rasjonelle argumentasjonen taler ikke til deres fordel, og i stedet for blir hele seansen et mislykket forsøk på å framstille seg som offer – en velkjent hersketeknikk. Styreleder Gunn Wærsted uttaler blant annet:

«Jeg synes det er svært synd og trist at Berit har valgt å takke nei til de tilbud hun har fått om nye roller i Telenor. Jeg oppfatter at konsernsjefen har strukket seg langt for å etterkomme hennes ønsker.»

Aller helst burde Telenor fortalt sannheten, eller så burde de i minste fått bedre hjelp til å framstå noenlunde troverdig.

(klippet under er ikke det mest interessante klippet i denne sammenhengen, men var det eneste vi kunne finne..)

 

 

 

 

 

Please follow and like us: