Gro Harlem Brundtland 1989.
Foto: World Economic Forum 

«Det er typisk norsk å være god», sa Gro. Ganske utypisk norsk å si, egentlig. Og uttrykket har blitt vridd og vendt, hyllet og misforstått. Typisk norsk å være selvgod, sier noen. Skulle vi plutselig begynne å skryte sånn av oss selv? Janteloven er i alle fall norsk.

Da Gro Harlem Brundtland lanserte det nye slagordet om at det er typisk norsk å være god, var Norge på et litt annet sted enn vi er i dag. Jappetiden var over, med økonomisk krise og pessimismen var rådende. Men vi var på vei mot bedre tider. Oljefondet var etablert og norsk økonomi var på vei oppover. Det er viktig å se utsagnet i kontekst – KAIROS – og den retoriske situasjonen. Det som kan misforståes som norsk selvgodhet var i denne sammenhengen trøstende ord fra Landsmoderen om stolthet, i en tid der vi trengte det. Vi trengte optimisme og vi trengte et puff bak. Rent retorisk er det mulig at Gro traff på APTUM (det passelige eller høvelige) der og da, men det har blitt satt spørsmålstegn ved uttalelsen i ettertid. I ettertid er konteksten og forståelsen en helt annen. Dette er for øvrig et spørsmål som er stadig mer aktuelt ettersom vi lagrer mer og mer for ettertiden i både digitale og analoge former.

«Fotballjentene, håndballjentene, skigutta og Oslofilharmonikerne. De hevder seg i verdenstoppen. På samme måte skal vi vise at norsk næringsliv klarer seg internasjonalt. Trenger vi kanskje et nytt slagord? Det er typisk norsk å være god».

Hadde ordene kommet fra en amerikansk statsleder, hadde vel ingen reagert. Verken før eller siden.

Hør Gro Harlem Brundtlands nyttårstale fra 1992 her. 

Please follow and like us: