En ting er sikkert, Greta Tunbergs tale var helt fantastisk og proppfull av retoriske virkemidler som vi alle kan lære av.

1. REPETISJON
Anafor eller repetisjon er noe av det mest slående med talen. Kraftuttykket ”how dare you” gjentar hun fire ganger gjennom talen, og det er nettopp på grunn av denne retoriske figuren at hun blir sammenlignet med Martin Luther King og hans ”I have a dream”.

Anafor er et effektivt grep som gjør at vi husker talen lettere. Er det flere enn oss som har fått ”how dare you” på hjernen? Dessuten aktiverer det oss som publikum, vi blir mer lydhør, fordi repetisjonen gir oss forventninger om hva som kommer videre i talen.

2. FØLELSER, FAKTA OG TROVERDIGHET
En god tale har alle disse ingrediensene. Talen er helt klart patostung, hun er tydelig redd og sint noe som uttrykkes gjennom både språket og stemmen. Å spille på følelser er effektivt, men det er også viktig at disse underbygges med faktainformasjon. I talens midtre del presenterer Greta Thunberg tall fra klimaforskningen, hun framstår som kunnskapsrik samtidig som dette gir en forklaring på hvorfor hun er så opprørt.

Klarer Greta å formidle dette på en måte som er troverdig?

”This is all wrong. I shouldn´t be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you!”

Trenger vi å si noe mer? Dette er kanskje talens absolutte høydepunkt. Dette handler ikke om henne selv, hun skulle gjerne vært dette ansvaret foruten. Vi tror på henne!

Og så har vi Trump da. Tro det eller ei, vi kan faktisk lære et par ting fra hans twitter- respons også.

”She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see.»

3 IRONI, SITUASJON OG TIMING
Ironi kan være et fiffig virkemiddel, og i dette tilfellet kunne dette vært en ganske morsom tweet hvis vi ser bort fra at han er verdens mektigste leder, og at Greta Thunberg er 16 år gammel jente. Men det kan vi altså ikke. Situasjon og timing har alt å si og her har presidenten «litt» å gå på.

Please follow and like us: